Переглядів: 2986

Щоби голос не пропав...

Наступної неділі, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Обиратимемо сільських, селищних і міських голів, депутатів до Одеської обласної, семи районних, а також міських, селищних та сільських рад об’єднаних територіальних громад (загалом 91 рада ОТГ, і, до речі, для багатьох населених пунктів Одещини це будуть перші вибори в громадах).

Центральна виборча комісія України оприлюднила роз’яснення щодо правильності заповнення виборчих бюлетенів (а цьогоріч є суттєві відмінності від звичної для нас процедури) і порядку проведення голосування.

Як нагадують у ЦВК, кожен виборець голосує на виборах особисто. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Кожен виборець має один голос на кожних виборах, у яких він має право брати участь.

Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Виборець, який внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача.

З метою чіткого й однозначного встановлення змісту волевиявлення виборця, запобігання можливим фальсифікаціям виборчий бю-летень слід заповнювати ручкою, уникаючи використання олівця.

Заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (терито-ріальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

У виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) в одному ряду, почергово зліва направо зазначаються:

1) визначений жеребкуванням номер кожної місцевої організації політичної партії (далі — організація партії);

2) повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім’я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером, без зазначення номера;

3) два квадрати: порожній квадрат — для волевиявлення щодо організації партії; квадрат із нанесеним трафаретом — для можливого волевиявлення щодо кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії;

4) виборчий список із прізвищами, ініціалами всіх кандидатів та їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху донизу, за якими їх включено до відповідного територіального виборчого списку організації партії, у дві колонки.

Перший крок. Обираємо організацію партії. Спочатку виборцю пропонується обрати організацію партії, яку він підтримує. У порожньому квадраті навпроти повної назви цієї організації партії виборець робить позначку, що засвідчує його волевиявлення.

УВАГА! Виборчий бюлетень без проставленої позначки в цьому квадраті буде визнано недійсним!

Виборець у порожньому квадраті навпроти визначеної ним організації партії, за яку він голосує, ставить позначку «плюс» (+) або «галочку» (ь), або іншу, що засвідчує його волевияв-лення.

УВАГА! Виборець може голосувати лише за одну організацію партії. Виборчий бюлетень вважатиметься недійсним, якщо в ньому проставлено позначки навпроти назв кількох організацій партій або не проставлено жодної позначки біля повної назви організації партії.

Другий крок. Вписуємо номер кандидата в депутати, якого підтримуємо (за бажанням виборця). У другому квадраті з нанесеним трафаретом виборець може вписати порядковий номер кандидата в депутати від організації партії, якого він підтримує. Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати не зробив позначки, такий бюлетень не може вважатися недійсним, а голос вважається відданим на підтримку усього територіального виборчого списку відповідної партії.

Порядкові номери кандидатів у депутати, за якими їх включено до територіальних виборчих списків, відповідно до затверджених постановою ЦВК від 24 вересня 2020 року № 295 форм виборчих бюлетенів, позначаються у виборчому бюлетені за трафаретним форматом.

Водночас Виборчим кодексом не встановлено вимог до варіантів трафаретного написання номера кандидата в депутати під час безпосереднього заповнення бюлетеня. Таким чином, виборець під час написання номера кандидата у квадраті з нанесеним трафаретом може вписати номер у форматі, що відрізняється від того, яким позначено порядкові номери кандидатів у бюлетені.

Зазначення цифри «нуль» (0) перед позначенням номера кандидата в депутати не є обов’язковим. Якщо виборець у квадраті з трафаретом для написання номера кандидата зробив позначку не по трафарету, але з якої можна встановити дійсне волевиявлення виборця, вважається, що виборець підтримує кандидата, номер якого зазначено.

Виборець може голосувати лише за одну організацію партії, одного кандидата в депутати. Відповідно до підпункту «в» пункту 1 частини 29 статті 250 Кодексу, якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти назв кількох організацій партій, такий виборчий бюлетень вважається недійсним.

Заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)

У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включено до бюлетеня зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі кандидатів у депутати, їхні прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), суб’єкт висування кандидата в депутати, у разі, якщо кандидат у депутати висунутий шляхом самовисування, — позначка «самовисування», відомості про рік народження, посаду, місце проживання.

Праворуч від порядкового номера та прізвища, власного імені та по батькові кожного кандидата в депутати розміщується порожній квадрат.

У такому виборчому бюлетені виборець у порожньому квадраті, розміщеному праворуч від порядкового номера та ПІБ кандидата в депутати, за якого він голосує, робить позначку «плюс» (+) або «галочку» (ь), або іншу, що засвідчує його волевиявлення.

УВАГА! Виборець може голосувати лише за одного кандидата в депутати. Виборчий бюлетень, у якому проставлено позначки навпроти прізвищ кількох кандидатів у депутати, вважається недійсним.

Виборчий бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому не проставлено жодної позначки, що засвідчує волевиявлення виборця.

Виборчий бюлетень буде вважатися недійсним, якщо зміст волевиявлення виборця щодо підтримки кандидата в депутати неможливо встановити.

Заповнення виборчого бюлетеня з виборів сільського, селищного, міського голови

У виборчому бюлетені для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включено до бюлетеня зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, їхні прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), суб’єкт висування кандидата, у разі, якщо кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови висунутий шляхом самовисування, — позначка «самовисування», відомості про рік народження, посаду, місце проживання.

Праворуч від порядкового номера та ПІБ кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У такому виборчому бюлетені виборець ставить позначку (+), (ь), або іншу у квадраті, розміщеному праворуч від прізвища кандидата, якого він підтримує.

УВАГА! Виборець може голосувати лише за одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Виборчий бюлетень, у якому проставлено позначки навпроти прізвищ кількох кандидатів, вважається недійсним.

Виборчий бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому не проставлено жодної позначки, що засвідчує волевиявлення виборця, або якщо зміст волевиявлення виборця щодо підтримки кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови неможливо встановити.

Заміна виборчого бюлетеня у разі допущення помилки під час його заповнення

За змістом частини 12 статті 248 Кодексу в разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена дільничної виборчої комісії, який видав йому бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень.

Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому Кодексом, лише в обмін на неправильно заповнений бюлетень, про що уповноважений член ДВК робить відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом.

Неправильно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, який його видав, як невикористаний, про що складається акт.

Повторна видача виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого не допускається.

Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують заподіяну шкоду в порядку, встановленому законом (частина п’ятнадцята статті 242 Кодексу).

Чорноморські новини

Передплата

Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!

дворазовий вихід (четвер та субота з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 50 грн.
 • на 3 місяці — 150 грн.
 • на 6 місяців — 300 грн.
 • на 12 місяців — 600 грн.
 • Iндекс — 61119

суботній випуск (з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 40 грн.
 • на 3 місяці — 120 грн.
 • на 6 місяців — 240 грн.
 • на 12 місяців — 480 грн.
 • Iндекс — 40378

Оголошення

Написання, редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

 • літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
 • високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
 • написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.

Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

099-277-17-28, 050-55-44-206

 
Адреса редакції
65008, місто Одеса-8,
пл. Бориса Дерев’янка, 1,
офіс 602 (6-й поверх).
Контактна інформація
Моб. тел.: 050-55-44-206
Вайбер: 068-217-17-55
E-mail: chornomorski_novyny@ukr.net