Переглядів: 4190

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ. ПОСТАНОВА

ЦЕНТРАЛЬНА  ВИБОРЧА  КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

    6 червня 2019 року             м. Київ        № 949

Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України на позачергових виборах
народних депутатів України 21 липня 2019 року

Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року про заміну членів окружних виборчих комісій, заяву секретаря окружної виборчої комісії про складення його повноважень без припинення членства в цій комісії, відпо-відно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’я-тої — сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1 — 3, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до пос-танови Центральної виборчої комісії від 31 травня 2019 року № 919 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на поза-чергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» (зі змінами), згідно з додатками 1 — 22.
 2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.
 3. Цю постанову разом з належним додатком наді-слати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України.
 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК.

Додаток 11

до постанови Центральної виборчої комісії

від 6 червня 2019 року № 949

ЗМІНИ

в складі окружних виборчих комісій

з виборів народних депутатів

 України на позачергових виборах народних депутатів України

21 липня 2019 року

Одеська область

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 133

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Власова Вікторія Сергіївна, 1982 року народжен-ня — від Політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комі-сії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Дем’яненко Альона Василівна, 1978 року народження — від Політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА».

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 134

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Ованесян Віктор Геворгович, 1948 року народ-

ження — голова комісії, від Партії «Відродження» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:

Тімченко Оксана Іванівна, 1976 року народження — від Партії «Відродження».

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 135

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Велієва Ольга Іванівна, 1977 року народження — голова комісії, від Партії «Відродження» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:

Громовенко Костянтин Вікторович, 1985 року народження — від Партії «Відродження».

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 136

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Тєліпов Роман Миколайович, 1995 року народження — від Партії «Відродження» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Палпатін Дмитро Вікторович, 1990 року народження — від Партії «Відродження».

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 137

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Дехтеренко Валентина Пилипівна, 1960 року народження — секретар комісії, від Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї комісії:

Циба Ольга Віталіївна, 1995 року народження — від Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР».

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Федорова Лариса Григорівна, 1973 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Чернієнко Ганна Віталіївна, 1987 року народжен-ня — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів.

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 138

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Ярошенко Раїса Іванівна, 1963 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Сапункова Лариса Миколаївна, 1967 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів.

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 139

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Самойленко Тетяна Петрівна, 1982 року народження — голова комісії, від Ліберальної партії України (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:

Піворунас Валерій Костянтинович, 1948 року народження — від Ліберальної партії України.

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Чавдар Тетяна Павлівна, 1989 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Стоянова Наталія В’ячеславівна, 1990 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів.

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 140

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Бєлякова Аліна Олегівна, 1989 року народження — секретар комісії, від Політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї комісії:

Іваній Євген Григорович, 1981 року народження — від Політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА».

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Просін Олександр Васильович, 1983 року народження — від Політичної партії «Інтернет партія України» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Шубінський Юрій Валентинович, 1966 року народ-ження — від Політичної партії «Інтернет партія України».

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Суковатов Ігор Анатолійович, 1977 року народження — від Політичної Партії «5.10» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’є-ктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Пилипенко Валентина Петрівна, 1958 року народження — від Політичної Партії «5.10».

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 141

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Шинкаренко Тетяна Олексіївна, 1970 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Діденко Віталій Володимирович, 1988 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів.

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 142

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Захарія Соломія Романівна, 1994 року народження — від Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Павлов Владислав Вікторович, 1973 року народження — від Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР».

Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 143

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Озмітель Дмитро Володимирович, 1975 року народження — секретар комісії, від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї комісії:

Денченкова Тетяна Олександрівна, 1980 року народження — від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів.

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Рибченко Едуард Валерійович, 1963 року народження — від Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Мазур Андрій Васильович, 1959 року народження — від Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР».

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Шатковська Ганна Олегівна, 1993 року народження — від Партії «Відродження» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’є-ктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:

Билінкіна Валерія Михайлівна, 1981 року народження — від Партії «Відродження».

Секретар
Центральної виборчої комісії
Н. БЕРНАЦЬКА
Чорноморські новини

Передплата

Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!

дворазовий вихід (четвер та субота з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 50 грн.
 • на 3 місяці — 150 грн.
 • на 6 місяців — 300 грн.
 • на 12 місяців — 600 грн.
 • Iндекс — 61119

суботній випуск (з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 40 грн.
 • на 3 місяці — 120 грн.
 • на 6 місяців — 240 грн.
 • на 12 місяців — 480 грн.
 • Iндекс — 40378

Оголошення

Написання, редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

 • літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
 • високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
 • написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.

Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(048) 767-75-67, (048) 764-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

 
Адреса редакції
65008, місто Одеса-8,
пл. Бориса Дерев’янка, 1,
офіс 602 (6-й поверх).
Контактна інформація
Моб. тел.: 050-55-44-206
Вайбер: 068-217-17-55
E-mail: cn@optima.com.ua, chornomorka@i.ua