Переглядів: 1123

Мова і здоров’я нації

Мова, за даними сучасної науки, є універсальним і базовим засобом, завдяки якому можна досягти внутрішньої злагоди, навіть у суспільстві, через рідномовні вібрації та гармонізації розуму, душі й тіла. Сьогодні рідну мову розглядаємо як вібраційно-хвильовий чинник, що забезпечує узгодженість як у самому собі, так і в громаді, суспільстві, Всесвіті, бо то є природа коливань у когерентному полі, спричинена суттю існування життєдайної природи рідного звуку, рідного слова, рідної мови, рідної пісні, з чого й починається лад у цьому світі.

Людина народжується, щоб бути щасливим громадянином своєї держави, господарем своєї землі. Для цього треба знайти своє призначення, адже якщо людина аморальна, не самодисциплінована, не має фізичної й загальної культури, не здатна керувати собою, своєю свідомістю, концентрувати свої творчі можливості, то як вона досягне вищого рівня? Вона стає непотрібною для себе й неприйнятною для оточення. Кодовим завданням рідної мови і є через правильне і довершене рідне звучання подавати інформацію, яку людина сприймає на рівні підсвідомості. У спектр живого звуку можна закласти інформацію як позитивну, творчу, так і негативну, руйнівну, бо звучання чи інструментів, чи людських голосів, як стверджують науковці, проходить ретельний і до-цільний відбір.

З позицій екологічної та негентропійної медицини рідна мова є віддзеркаленням нашого психофізіоінтелектуального та фізіологічного стану, несе енергетичне навантаження. Кожне слово, до того ж, має свій енергетичний рідномовний малюнок, і тому кожен, хто не користується рідною мовою, рідним словом на рідній землі (звучання мови тісно пов’язане з голосом землі), багато втрачає — і для особистого здоров’я, і для здоров’я оточуючих. Доведено, що навіть думка, не висловлена вголос, — матеріальна, й енергетика від людини поширюється навіть тоді, коли вона мовчить. Еманація негативних думок, нерідномовної енергії, приперченої нецензурщиною, спричиняє епідемію дисгармонії.

Езотеричні джерела доводять, що свідомість і дихання працюють в одному режимі з рідною мовою і мають єдину природу. Якщо людина цим не керується, то вона втрачає доступ до своєї волі й не здатна самореалізуватися в жодному сенсі. Нині люди не використовують для себе універсальної життєвої енергії. Таким марнотратством кожен з нас вкорочує собі життя. До речі, видатний фізіолог Іван Сєченов наголошував, що фізичну смерть людини до 150 років треба розглядати як насильницьку. У живому світі термін статевого до-зрівання, помножений на 10 — 12 разів, має означати тривалість життя. Для нас сьогодні це недосяжне.

Резерви застосування рідної мови, рідної пісні, енергії прани в гармонізації фізіологічних функцій, поєднання свідомості, душі, духу й тіла — досить широка можливість нашого захисного арсеналу виживання. Якщо цього не використовувати, то виникне дисгармонія спочатку на психологічному рівні, а потім проявиться і на фізіологічному — у ви-гляді захворювання. Всі наші неприємності починаються з енергетичного порушення системи взаємодії людини і Всесвіту. Спочатку захворює душа, а потім — тіло. Неприродна мова чи штучний звук, та ще й підсилений електронікою, передають весь негативний спектр, який має виразно деформуючий вплив на здоров‘я. Людський мозок формувався протягом тисячоліть із закладеною в нього природною здатністю людини навчитися правильно відтворювати рідне слово й природний звук. Усе на цьому світі існує завдяки звуковим коливанням. Усе розпочинається з життєдайних вібрацій. У світі життя є як тимчасові закони, так і одвічні закони Всесвіту, від яких не маємо права відступати, бо, нехтуючи цими законами, людина розплачується життям.

Кожна людина як Боже творіння природи є самодостатньою, зважаючи на її приховані резерви й можливості, про які вона часом і не здогадується. Все, що стосується рідномовних звуків й рідного слова, переважно належить до сфери почуттів, які не можна передати словами. Їх треба відчути. Будь-яку людину можна привести до успіху й гармонії, як і будь-яку громаду чи суспільство, за умови непорушування законів природи.

У разі гармонійного використання людиною природних можливостей вона цілком може не звертатися до лікаря і навіть у поважному віці не відчувати ні слабкості, ні втоми, їй приємно спілкуватися з природою, слухати музику тиші та розмовляти в молитвах.

Правильне гармонійне використання можливостей організму забезпечує величезну здатність енергообміну, хоч їжі при цьому доводиться споживати значно менше: найсмачнішими для нас є житній хліб, сало та джерельна вода. Така людина, ніби заново народжена, постійно має відчуття безвічності, гармонії та благодаті, на все дивиться з позиції всесвітнього порядку і закономірності.

Отже, тримаючись рідної землі, варто шукати природні звук, рідне слово й творити довкола рідномовне середовище, через які спрацьовує вічна гармонія Всесвіту.

Людина, яка живе правильно, ніколи не боїться фізичної смерті. Кажуть, якщо людина жива, то з нею Бог, а коли померла, то вже вона з Богом. Часто лікують те, що болить, але причини болю залишаються в тілі. Ще в стародавні часи волхви, відуни, знахарі, зільники, цілителі, кощуни, черторізці, вузольники, шептуни бралися за складне завдання відновлення здоров’я, а у випадку помилки — згорали на багатті. Лікувати треба не хворобу, а хвору людину, вдаючись до інтегральної медицини, яка покликана збалансувати всю систему.

В природі все живе і неживе обмінюється інформацією вібрацій і постійно взаємодіє, тому саме інформотерапію в повному обсязі можна вважати інтегральною, адже саме вона лікувальним чинником сприймає інформацію різного типу та рівня.

Як стверджує академік Зиновій Дмитрович Скрипнюк, існують клітинні мови і частоти цих мов записані Творцем на ДНК й РНК. Лікувальні інформаційні повідомлення (команди) можна подавати за допомогою енергії фізичних чинників: людського голосу й рідної мови.

В живому організмі жоден процес не протікає ізольовано, тому зміна хоча б однієї функції обов’язково вплине на зміну всіх інших. Ключем до всіх функцій організму й рівнів корекції життя не тільки фізичного, а й психічного є рідне слово, рідна мова.

Керуючи ними, ми керуємо тонкими польовими структурами — енергіями, які лежать в основі життя Всесвіту. А здатність керування енергією відкриває можливості контролювати всі процеси тіла, воло-діти ключем своєї долі.

Дихання у всіх народів роз-глядається не тільки як кисневе постачання, а й як енергоінформаційне забезпечення універсальною енергією. Енергія дихання — прана — найуніверсальніший, найдивовижніший і найзагадковіший інструмент, зцілюючі можливості якого фантастичні. Невміння користуватися ним викликає багато захворювань. Контролювати свідомість без контролю дихання, ігноруючи рідне слово, рідну мову, рідну пісню, дуже важко. У давніх джерелах сказано, що вібрації дихання або повітря ідентичні вібраціям свідомості. Свідомість — це перший принцип побудови, це те, з чого зіткана матерія. Матерія — це ущільнена свідомість. Наша сьогоднішня свідомість — це наш завтрашній стан. Тонкий світ енергій і мате-ріалізований ущільнений видимий світ існують у єдності, якісно й інформаційно змінюючись у часі й просторі. Ми сприймаємо його у коливаннях (вібраціях), і наше мислення при цьому є фундаментальним чинником. Хвильове мислення забезпечує бачення структури рухомості енергій та формування твердих тіл. Концепція вібрацій відтворює загальний рух системи як єдиного цілого і віддзеркалює їхню суть. Найважливішою вібрацією у Всесвіті є звучання рідного слова, аура рідної мови, насолода від рідної пісні — це основна наявність життя, а здорове дихання — базова основа цих вібрацій.

Дихання, думка і слово творять життя, а негідна думка та нікчемне слово — руйнують.

Люди живуть з вібраціями Творця, записаними на клітинному рівні ще в допотопну давнину. Всяке відхилення від першооснови вібрацій спричиняє розлад тонких енергетичних субстанцій, а потім іде руйнація морального, духовного й політичного стану всього суспільства. Аби вберегти від руйнації Україну, треба всіма засобами захистити рідне слово, Шевченкову, Богом дану, мову, первісну чистоту української пісні й на-дбання культурних цінностей від руйнівної агресії бездуховності.

Відомо, що кожний живий організм, починаючи від мікробів, відповідає певним чином на бажані частоти. Певному видові мікробів одна частота допомагає розмножуватися, а інша — вбиває їх.

Людина завдяки анатомічним пазухам черепа може резонувати звук та генерувати частоти, які є корисними для її здоров’я та гармонійних, узгоджених функцій її організму. Ці частоти при правильному звукоутворенні, в рідномовному середовищі, а не суржикомовному, розраховані так, що людина при цьому може вбити в собі хвороботворні мікроби. Саме правильне рідномовлення та бажаний рідноспів утворюють такі частоти, які посилюють загальний імунітет, підіймають позитивний настрій і поліпшують стан здоров’я на клітинному рівні. Особа, яка створює своїм голосом корисні частоти, є генератором їх і передавачем, а та, яка слухає їх, — стає приймачем і віддзеркалює всі процеси, також позбуваючись хворобозбудливих мікробів. Задача негентропійної медицини — боротьба з хаотичним безладом, тобто з ентропією, гармонізація всіх людських функцій. Порушення будь-якого організму завжди починається з порушення енергетичного обміну, що потім позначається вже на фізичному рівні.

Не дивно, що українці, завдяки своїй мові й унікальним голосам є однією з найбільш співочих націй світу, тяглість чого не переривається ще з появи наших прапредків, представників булої раси, чисельність якої на Планеті сьогодні налічує лишень близько 8% від усьо-го населення.

Українці як творча, доброзичлива й добродійна хліборобська нація, яка ні на кого ніколи не нападала, а тільки захищала свої надбання, здатна показати шляхи до джерел Природи і справжніх вартостей людського життя через найвищу форму енергоінформа-ційного обміну — природний живий чистий звук, гармонійний звук — основу існування живої природи. Конче необхідно відродити в Україні нашу першоджерельну мовно-гармонійну енергетику, загальнонаціональне акустично-інформаційне поле україномовної аури, наш прадавній чистий український спів, у яких таїться глибока душевність і висока духовність народу з прадавньою культурною традицією.

Дмитро ШУПТА,
письменник,
заслужений працівник культури України.

 

Чорноморські новини

Передплата

Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!

дворазовий вихід (четвер та субота з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 50 грн.
 • на 3 місяці — 150 грн.
 • на 6 місяців — 300 грн.
 • на 12 місяців — 600 грн.
 • Iндекс — 61119

суботній випуск (з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 40 грн.
 • на 3 місяці — 120 грн.
 • на 6 місяців — 240 грн.
 • на 12 місяців — 480 грн.
 • Iндекс — 40378

Оголошення

Написання, редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

 • літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
 • високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
 • написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.

Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

099-277-17-28, 050-55-44-206

 
Адреса редакції
65008, місто Одеса-8,
пл. Бориса Дерев’янка, 1,
офіс 602 (6-й поверх).
Контактна інформація
Моб. тел.: 050-55-44-206
Вайбер: 068-217-17-55
E-mail: chornomorski_novyny@ukr.net