Рубрики : Без рубрики

Славетний ректор славетного політеху

Книга Г.І. Гончарука та Л.М. Іваніченко «Ректор від Бога» (Одеса, «Астропринт», 2017) присвячена Костянтину Івановичу Заблонському — видатному українському вченому та педагогу, ректору Одеського політехнічного інституту (ОПІ) у 1969—1985 роках.

Актуальність обраної тематики є беззаперечною, бо внесок К.І. Заблонського у розвиток машинобудування та розбудову Одеського політехнічного важко переоцінити.

Автори представили на читацький розгляд фундаментальну працю, яка детально висвітлює багатогранну діяльність відомого науковця та педагога на посаді керманича одного з провідних вищих технічних навчальних закладів України, успіхи та труднощі такого керівництва. Дослідники виконали велику за обсягом і кропітку роботу зі збирання, аналізу та систематизації наукового матеріалу, спираються на широку джерельну базу, що включає, зокрема, матеріали кількох одеських архівів, газетні публікації та численні спогади про К.І. Заблонського його сучасників.

Книга складається із шести розділів з прологом та епілогом, які максимально конкретизують та розкривають основні напрямки наукової та адміністративної діяльності Костянтина Івановича, визначають його роль у розбудовчих процесах в ОПІ.

Перший узагальнюючий розділ «Стежки життя» розпочинається з характеристики початкового періоду біографії К.І. Заблонського, його становлення як особистості та вибору ним професійного шляху. Особливу увагу автори приділяють впливу на формування світогляду та фахових вподобань молодого талановитого науковця його вчителів-наставників, відомих учених А.А. Старосельського та В.А. Добровольського. У цьому ж розділі стисло, втім, чітко й досить повно, розглянуто основні віхи життєвого шляху героя книги, його досягнення та перемоги, що дає змогу читачеві оцінити масштаб особистості К.І. Заблонського, його працелюбність та талановитість.

Другий розділ «Пафос будівництва» присвячений одному з пріоритетних напрямків діяльності К.І. Заблонського на посаді ректора — розбудові Політехнічного інституту. Дослідники викладають матеріал у суворій хронологічній послідовності, наводячи велику кількість цифр, які демонструють обсяги проведених будівельних та реставраційних робіт. Ці обсяги справді вражаютьє. Вражає також факт вмілого загального керівництва ректором багаторічними, складними, по суті, непрофільними роботами, що проводилися силами студентських будзагонів ОПІ, та ще й з дотриманням чітко визначених термінів введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Стратегічне мислення К.І. Заблонського, його талант керівника та наполеглива праця багатьох поколінь політехніків дали змогу перетворити ОПІ у вищий навчальний заклад з високим рівнем соціально-побутових умов та стандартів.

Третій розділ під назвою «В Україні — перші, в Союзі — другі» характеризує численні напрямки роботи ОПІ, що успішно розвивалися у період керівництва К.І. Заблонського шляхом заохочення великого трудового колективу, студентів до плідної праці. Йдеться про науково-дослідну роботу; успішність студентів, яка поступово підвищувалася; створення та роботу в технічному виші Університету громадських професій, нових кафедр, лабораторій, центрів, факультетів; проведення численних наукових конференцій, симпозі-умів, семінарів; зусилля із заохочення абітурієнтів до вступу в ОПІ; участь у ВДНГ; зв’язок з виробництвом; міжнародні зв’язки інституту; будзагони, які працювали не тільки на об’єктах в ОПІ, а й в інших республіках СРСР; новітні технічні засоби оснащення, ЕОМ; не залишилися осторонь і відпочинок політехніків, їхнє дозвілля, яким приділялася велика увага. Надаючи науковий матеріал про таку багатовекторну діяльність та досягнуті полі-техніками успіхи, автори доводять різноплановість особистості Костянтина Івановича, його небайдужість до долі рідного вишу, бажання відповідати існуючим вимогам до ВНЗ та високій державній нагороді, отриманій ОПІ у 1971 році — ордену Трудового Червоного Прапора.   

Наступний розділ «В атмосфері пошуку» присвячений науковій та педагогічній діяльності К.І. Заблонського, його тісній співпраці з В.А. Добровольським та написанню у співавторстві низки підручників, які й досі використовуються студентами у різних країнах. Саме наука була завжди на першому місці в житті відомого вченого, любов до неї він прищеплював і своїм учням. Автори дослідження проаналізували основні напрямки такої діяльності та численні наукові праці Костянтина Івановича.

П’ятий розділ, що має назву «Керманич кафедри», тісно пов’язаний з попереднім, бо з 1949 року К.І. Заблонський обіймав посаду завідувача кафедри прикладної механіки (пізніше — машинознавства та деталей машин). Автори  надають матеріал про організаторські здібності героя книги та говорять про тісний зв’язок наукових досліджень, що проводилися на кафедрі, з потребами промисловості. Цікавою є інформація про те, що вся навчальна і наукова практика здійснювалися К.І. Заблонським та колективом його кафедри за дев’ятьма виробленими ними принципами єдності теорії і практики, науки і виховання та була націлена на кінцевий результат. Саме такий підхід і високий рівень самоорганізації та відповідальності давав можливість досягати бажаного результату та плід-но працювати, поєднуючи науку з практикою.

Останній розділ «Атаки московських газет» розкриває факти нападок на К.І. Заблонського з боку низки столичних видань. Зокрема, розглядаються статті О. Боріна «Гражданский иск» у «Литературной газете» від 28 березня 1973 року, «Из-держки эмоций» у «Социалистической индустрии» від 29 травня 1974-го, «Предвзятость» у тій же «Социалистической индустрии» від 5 квітня 1984-го та пов’язані з цими публікаціями події, що ставили за мету дискредитацію ректора, ректорату, парткому ОПІ. Автори книги детально й глибоко проаналізували причини та наслідки появи згаданих публікацій, а для доведення безпідставності висунутих у них звинувачень на адресу Костянтина Івановича Заблонського надали також фотокопії різних документів тих років, що, безперечно, є своєрідним наочним механізмом переконання читача у правдивості викладених дослідниками думок та суджень. 

Наприкінці книги вміщені фотографії як самого К.І. Заблонського в робочому кабінеті та на урочистих заходах, так і світлини зведених нових навчальних корпусів і лабораторій ОПІ, будівництва гуртожитку №8. Все це дає змогу читачеві додатково отримати уявлення про видатного науковця та організатора, побачити на власні очі ті будівельні об’єкти, які були задумані ректором і до створення яких долучилося не одне покоління політехніків.

Загалом, дослідження Г.І. Гончарука та Л.М. Іваніченко має велику наукову цінність, бо одночасно з розглядом процесу становлення особистості Костянтина Івановича Заблонського, його багатогранної плідної діяльності (включаючи наукову, адміністративну та педагогічну) читач може детальніше ознайомитися із славетною історією Одеського політехнічного інституту (сьогодні — Одеського національного політехнічного університету). Матеріал автори виклали просто, чітко й доступно, відтак книга читається, так би мовити, на одному подиху і буде цікавою для широкого кола, особливо ж — для викладачів та студентів-політехніків.

Інна КРИВДІНА,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри правознавства
Одеського національного
політехнічного університету.

Наші партнери

Cайт Національної спілки журналістів України

Передплата

Найкраща підтримка
газети –
ПЕРЕДПЛАТА!

Вартість передплати без врахування поштових послуг

дворазовий випуск:

  • на 1 місяць — 21 грн.
  • на 3 місяці — 63 грн.
  • на 6 місяців — 126 грн.
  • на 12 місяців — 252 грн.
  • Iндекс — 61119

суботнiй випуск:

  • на 1 місяць — 15 грн.
  • на 3 місяці — 45 грн.
  • на 6 місяців — 90 грн.
  • на 12 місяців — 180 грн.
  • Iндекс — 40378
Оголошення

Написання,
редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів; високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки; написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(0482) 67-75-67, (0482) 64-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

Збільшити шрифт Зменшити шрифт

Єдина країна

Приєднуйся до нас!

Пам’ятка
Спілки читачів газети
«Чорноморські новини»

Якщо для тебе слова Батьківщина і її воля, демократія і свобода слова, гідність людини і гідність нації – не порожні звуки, а справжні цінності, якщо вважаєш себе громадянином, то ти – наш спільник.   Читати далі.

Бажаєш допомогти?

Кошти на підтримку єдиної обласної української газети Одещини можна переказувати на такі банківські реквізити: поточний рахунок 26006000041996, в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ОКПО 20990766 (обов’язково слід зробити примітку «На підтримку газети»).
Дякуємо всім, хто у ці нелегкі часи разом з нами.