РубрикиБез рубрики

Нерівність — то вибір, а не приреченість

Україна посіла 88-у позицію зі 189 держав і територій, представлених у Доповіді про стан людського розвитку за 2019 рік, який ПРООН опублікувала 9 грудня. Це зачисляє нашу країну до високої категорії зі значенням Індексу людського розвитку (ІЛР) 0,750.

За період з 1990-го до 2018 року значення ІЛР України збільшилося із 0,705 до 0,750, тобто на 6,3%. За цей же період очікувана тривалість життя при народженні зросла на 2,1 року, середній час навчання — на 2,2 року, а очікуваний час навчання — на 2,7 року.

А от рівень життя, який вимірюється валовим національним доходом на душу населення, період між 1990 та 2018 роками у нас скоротився приблизно на 25,6 відсотка.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що наша країна демонструє прогрес у людському розвитку, незважаючи на збройний конфлікт на сході та пов’язані з ним економічні потрясіння: «Україна та українці виявили величезну стійкість і бажання досягти успіху. Про це свідчить індекс людського розвитку, що постійно зростає з 2000-го».

Україну торкнувся широкий спектр трендів і факторів, які вливають на розвиток регіону. Так, хоча рівень життя в країнах із середнім достатком у Європі та Центральній Азії вищий, ніж будь-коли, зміна клімату й технологічний прорив можуть значно уповільнити їхні зусилля щодо зменшення нерівності, йдеться в найновішій глобальній Доповіді ПРООН про стан людського розвитку.

Результати дослідження свідчать, що скорочення середнього класу, високий рівень неофіційної та нестабільної зайнятості, проблеми соціального захисту, еміграція кваліфікованих і молодих працівників та відчуття нерівності перед законом поглиблюють проблему в Україні та регіоні.

Відмінності за основними стандартами життя зменшуються, але водночас з’являються нові форми нерівності, спричинені неоднаковим доступом до технологій та освіти. Для бідних і вразливих груп населення це питання загострюється через зміни клімату.

І хоча загалом Україна, як і весь регіон, належить до середньої третини країн за показниками витрат на дослідження та розвиток, співвідношення висококваліфікованих і низькокваліфікованих працівників тут становить лише половину від країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). І з розвитком технологій у заможніших країнах подолати цю прірву буде ще складніше.

У Доповіді про стан людського розвитку за 2019 рік під назвою «За межами доходів, за межами середніх показників, за межами сьогодення: нерівність людського розвитку в ХХІ столітті» представлено нові підходи до вимірювання прогресу, що виходить за межі аспектів економічного зростання. «Це нове обличчя нерівності, і, як зазначається у цьому документі, нерівність не є нерозв’я-зною проблемою», — наголосив Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН.

У доповіді міститься глибший аналіз дослідження соціоекономічної нерівності у трьох площинах — за межами критеріїв доходів, середніх показників та проблем сьогодення — і пропонується комплекс стратегічних заходів для її подолання.

Традиційно регіон, до якого входить й Україна, характеризувався більшою рівністю, однак зараз у ньому спостерігається нестабільність на ринках праці та соціальна ізоляція.

За даними ІЛР з урахуванням соціально-економічної нерівності, Європа та Центральна Азія загалом найменше втратили у сфері людського розвитку через нерівність. Це свідчить про те, що хоча тут й існує нерівність, вона проявляється менше, ніж в інших регіонах. Тут значно зросла частка осіб з вищою освітою, що наближається до показників розвинених країн.

Утім, свіжі результати підтверджують висновки регіональної доповіді за 2016 рік: нерівність на ринку праці й соці-альна ізоляція є основними викликами нерівності в регіоні та рушійними силами еміграції, що посилює тенденції скорочення населення у більшості країн. Ізоляція на ринку праці в регіоні є важливим аспектом як з огляду на наявність гідних робочих місць, так і тому, що доступ до соціального забезпечення часто пов’язаний з участю на офіційному ринку праці. Неофіційно зайняті особи більш схильні до бідності, нестабільності та до відмови в соціальних послугах і захисті.

Дані дослідження вказують на занепокоєння громадськості щодо якості врядування, особливо — через корупцію та нерівність перед законом, а відтак можуть свідчити про посилення тривог щодо нерівності, яка не відображається в офіційних соціально-економічних даних.

«Людський розвиток — це про розширення можливостей вибору для людей, — підкреслила Мір’яна Споляріч Еґґер, регіональна директорка ПРООН у країнах Східної Європи та Центральної Азії. — Підсумовуючи нинішнє становище регіону, його досягнення і проблеми, необхідно пам’ятати, що деякі форми нерівностей можуть загостритися в майбутньо-му».

Хоча за індексом гендерної рівності в регіоні загалом відзначається найнижча нерівність між чоловіками та жінками, жінки досі наражаються на дискримінацію на ринку праці. До того ж спостерігається негативна реакція на явний прогрес у встановленні гендерного балансу. Новий «індекс соціальних норм» у доповіді вказує на те, що в половині оцінених країн по всьому світу збільшилися прояви гендерних упереджень.

У зоні ризику перебувають також молоді працівники, мігранти, безробітні, люди з інвалідністю, історично маргіналізовані спільноти та мешканці сільських і віддалених місцевостей.

Отож надзвичайно важливою є політика, спрямована на вирішення системних проблем, базових соціальних норм і структур влади, зазначається в документі. Так, ключовою є політика врівноваження розподілу допомоги з догляду, особливо за дітьми, адже основний розрив між заробітками чоловіків і жінок упродовж їхнього життя формується до 40 років.

Ще одна рекомендація від ПРООН — впровадження політики, яка керується не лише критеріями доходу й передбачає заходи впродовж усього життя людини, що починаються ще до її народження, а й рівнями інвестицій у її навчання, здоров’я й харчування до виходу на ринок праці (дітей), під час роботи та після.

Щодо оподаткування, то воно повинно оцінюватися в рамках комплексу програм, зокрема державного фінансування на охорону здоров’я, освіту та спосіб життя з меншими викидами вуглецю.

Доповідь виходить за межі проблем сьогодення, у ній розглядаються й перспективи трансформації нерівності в майбутньому, особливо крізь призму зміни клімату та технологічного прогресу — це дві рушійні сили, що визначатимуть людський розвиток у наступному столітті.

«Світ змінюється, і водночас змінюються форми нерівності, — підкреслив Педро Консейсао, директор Офісу доповідей про людський розвиток. — Гарна новина полягає в тому, що вона не є невідворотною. Кожне суспільство може обирати рівень і характер нерівності, з якою воно готове миритися».

За матеріалами Програми розвитку ООН (ПРООН).

Переглядів: 506
Передплата

Найкраща підтримка
газети –
ПЕРЕДПЛАТА!

Вартість передплати без врахування поштових послуг

дворазовий випуск:

  • на 1 місяць — 30 грн.
  • на 3 місяці — 90 грн.
  • на 6 місяців — 180 грн.
  • на 12 місяців — 360 грн.
  • Iндекс — 61119

суботнiй випуск:

  • на 1 місяць — 20 грн.
  • на 3 місяці — 60 грн.
  • на 6 місяців — 120 грн.
  • на 12 місяців — 240 грн.
  • Iндекс — 40378
Оголошення

Написання,
редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів; високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки; написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(048) 767-75-67, (048) 764-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

©2009 Всі права на текстову та графічу інформацію, розміщені на цьому сайті, належать редакції газети «Чорноморські новини».
Використання текстової та графічної інформації сайту можливе лише за умови посилання на газету "Чорноморські новини",
а в інтернет-мержі - на діюче, відкрите для пошукових систем посилання на використану публікацію.
Где и как заработать в интернете
Швидка контактна інформація
Тел./факс: (048) 767-75-67; 764-98-54
Моб. тел. 050-55-44-206
E-mail: cn@optima.com.ua, chornomorka@i.ua