РубрикиБез рубрики

Реалізуючи право кожної людини на працю

Головний оберіг державності та демократії — Конституція України — наголошує, що людина, її життя та здоров’я, честь та гід-ність, недоторканність визнаються найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Сьогодні Державна служба зайнятості є активним посередником на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи, на безоплатній основі надає послуги з пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, а також здійснює виплату матеріального забезпечення.

Наша розповідь — про Суворовський районний центр зайнятості, який нині обслуговує близько пів мільйона жителів Одещини.

Робота є для всіх!

Ірина Володимирівна ЄЗЕРСЬКА, директорка Суворовського районного центру зайнятості:

— Проголошений Україною напрям євроінтеграції покладає на суспільство зобов’язання створювати умови для забезпечення в державі виконання вимог міжнародних стандартів соціального за-хисту. Одним із головних чинників збалансування економічних можливостей держави, платників податків і зборів, потреб громадян у захисті є забезпечення ді-євого співробітництва між усіма сторонами соціального діалогу, налагодження партнерських стосунків та створення умов для соціальної відповідальності бізнесу поряд із посиленням соці-ального захисту працівників.

Служба зайнятості не може стояти осторонь динамічних змін, які відбуваються у державній владі та в суспільстві загалом. Відтак наша служба оперативно реагує на всі  зміни,  скерововані на вирішення завдань щодо зростання зайнятості населення.  Глобалізація в економіці, соціальній сфері підкріплю-ється глобалізацією підходів до формування політики соціального за-

хисту, а також бодай мінімальних стандартів забезпечення та поширення соціальних гарантій усіх працюючих осіб незалежно від того, на території якої країни вони працюють.

У проведенні політики регулювання зайнятості одним з основних учасників процесу є  роботодавці.  Вони створюють нові робочі місця, наповнюють державну скарбницю податками, сплачують соціальні внески, допомагають державі забезпечувати соціальні гарантії для населення.

Як свідчить досвід, вагомих результатів можна досягти тільки за умов, коли центри зайнятості будуватимуть свою співпрацю з роботодавцями на основі  врахування їхніх інтересів, а також доведення до свідомості роботодавців суспільної значущості діяльності служби зайнятості.

Зараз ситуація на ринку праці, яку ми щоденно відстежуємо та аналізуємо, вимагає активної роботи з роботодавцями та соціальними партнерами, передусім роз’яснювальної, щодо необхідності збереження кадрового потенціалу підприємств, дотримання чинного законодавства при звільненнях, активного їх залучення до проведення ярмарків та міні-ярмарків вакансій, семінарів, «круглих столів», днів відкритих дверей тощо.

Державна служба зайнятості надає роботодавцям на безоплатній основі широкий спектр послуг щодо забезпечення їх кадрами. Реалізація цього основного завдання здій-снюється на засадах соціального партнерства, соціального діалогу, на принципах відкритого обговорення проблем, прийняття рішень та їх спільного виконання.

Для центру зайнятості налагодження тісної співпраці з роботодавцями є важливою передумовою якісного вирішення нашого головного завдання — сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян.

Важливим елементом політики служби зайнятості є набута роками система соціального партнерства, яка базується на досягненні взаємних інтересів між зацікавленими організаціями у вирішенні спільних проблем через компроміс та узгодження дій.

Світовий досвід переконує в тому, що жоден державний орган не в змозі самотужки забезпечити ви-рішення проблем працевлаштування. Відповідальність за це лежить

не тільки на службі зайнятості, а й на суспільстві в цілому. Тому використання можливостей системи соціального партнерства є найважливішим елементом роботи і нашого Суворовського районного центру зайнятості.

Сьогодні партнерське співробітництво в соціальному діалозі роботодавців і центрів зайнятості важливе для обох сторін. Існує ринок праці, де основні гравці — наймані працівники і роботодавці. Між ними перебуває служба зайнятості, яка надає цілу низку послуг, пільг, проводить активні заходи для того щоб наймані працівники та роботодавці знайшли одні одних.

Люди повинні знати, що робота сьогодні є для всіх.

Звертайтеся — ми допоможемо знайти для кожного шукача гідне робоче місце, а для роботодавців — надійних висококваліфікованих і сумлінних працівників!

Кадри, як завжди, вирішують усе

Людмила Дмитрівна ВІХРОВА, інспекторка з кадрів Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»:

— Ми охоче скористалися запропонованою нам фахівцями Суворовського районного центру зайнятості послугою неформального навчання.

Річ у тім, що в «Молодій гвардії» цілоріч позмінно відпочивають від 800 до 1100 дітей, які харчуються (п’ять разів на день!) у двох їдальнях. За штатним розписом, маємо 70 працівників кухні. На літо беремо ще двох-трьох додаткових кухарів, тож

резерв мусить бути, щоб не бігати й не шукати спеціалістів, коли вони вкрай потрібні. Багато років підсобними працівниками у нас задіяні люди, які давно освоїли професію кухаря, справляються з нею, яких шанує колектив. Та без дипломів ми не маємо права їх оформляти як кухарів, відтак вони втрачають у заробітку, виконуючи роботу, що оплачується вище.

Так, можна піти вчитися. Але ж це люди середнього віку, в яких уже є сім’ї, діти, що потребують уваги і часу на виховання-турботу. Тож запропоноване навчання без відриву від виробництва — надзвичайно важлива й потрібна послуга, якою вже скористалися шестеро наших працівників. Ми направили їх на кількаденне навчання за рахунок підприємства, бо ж це у наших спільних інтересах. І маємо результат: одна підсобна робітниця склала іспити і довела свої практичні навички кухаря 3-го розряду, а кілька кухарів, які мали 3-й та 4-й розряди, отримали вищі.

Розумієте, це надзвичайно важливо в наш час, коли конкуренція на ринку праці досить висока. Та й, отримавши вищі розряди, люди мають вищу заробітну плату, а це ще й стимул краще працювати.

Ми дуже вдячні Суворовському районному центру зайнятості і за спе-ціалістів, яких вони скерували для працевлаштування. Саме за їх посередництва на роботу до нас прийшли начальники кількох відділів, бухгалтер, інспектор з охорони праці. Наш колектив поповнився хорошими фахівцями, яких ми шукали.

З останнього ярмарку вакансій, який проходив на Головпоштамті, я «привезла» сантехніка, двірника, двох водіїв автобусів та електрика.

Цей «похід» за спеціалістами був, жартуємо, досить урожайним. І, додам, досить вдалим, бо в колектив влилися гарні працівники і просто хороші люди,  які цінують своє робоче місце, віддають справі свою душу. Стараються, заробляють авторитет у колективі.

І наостанок хочу наголосити: спеціалісти Суворовського районного центру зайнятості — часті гості у нас. Вони багато спілкуються з дітьми з питань профорієнтації. Дітям цікаво дізнаватися про різні професії, особливо про робітничі спеціальності, з яких колись, навчаючись у ПТУ, розпочинали трудове життя мільйони юнаків і дівчат.

Я особисто переконана, що така робота — вкрай важлива для підлітків, які через кілька років обиратимуть власні стежки у життя.

Неформальне навчання — найкоротший шлях до фахового визнання

Жанна Петрівна ВАГІНА, начальник відділу взаємодії з роботодавцями:

Багато кого цікавить, що таке під-твердження результатів неформального професійного навчання за ро-бітничою професією орієнтоване на роботодавців та громадян.

Ця послуга, найперше, цікава для: осіб, які мають великий досвід роботи за професією, але не проходили попереднє навчання в навчальному закладі та не мають документа державного зразка із присвоєнням робі-тничої кваліфікації;  осіб, які мають присвоєну кваліфікацію, але з різних причин втратили підтверджувальні документи та бажають їх відновити; осіб, які мають присвоєну кваліфікацію та відповідні документи, але бажають підвищити фаховий розряд.

Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничою професією дозволяє: визнати рівень робітничої кваліфікації особи незалежно від способу її отримання; забезпечити конкуренто-спроможність і розширити можливості працевлаштування; скоротити термі-ни професійного навчання; отримати свідоцтво про присвоєння (під-вищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання встановленого зразка.

Скажімо, історія професії кухаря сягає часів стародавніх Єгипту, Риму, Месопотамії, Китаю, про що свідчать прадавні кулінарні записи. Вона й сьогодні актуальна та затребувана, одна з високооплачуваних на ринку праці.

Однак варто зазначити, що не всі кухарі мають спеціальну осві-ту, адже хороший кухар — це, перш за все, митець. І, як часто трапляється на практиці, саме такий кухар — найкращий професіонал своєї справи. Іншими словами, він навчається в процесі роботи, тобто проходить неформальне професійне навчання — набуває фахових знань, уміння і навичок, не регламентованих за місцем отримання, терміном та формою навчання.

Якщо у роботодавця працює людина, яку цінують за фаховий талант, але яка не має спеціальної професійної освіти, підтвердженої дипломом чи сертифікатом, то є можливість без відриву від виробництва скерувати такого кухаря для підтвердження кваліфікації й отримання документа державного зразка.

На допомогу у цьому питанні при-йде державна служба зайнятості та Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-тех-нічної освіти державної служби зайнятості».

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України №256 від 16.03.2016 року Державний навчальний заклад «Одеський центр профе-сійно-технічної освіти державної служби зайнятості» визначено су-б’єктом підтвердження результатів неформального професійного навчання за професією «кухар».

Отож, усі, хто прагне підтвердити рівень своєї кваліфікації за професією «кухар», мають змогу з паспортом та ідентифікаційним кодом звернутися до центру зайнятості за направленням до «Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». Після реєстрації в службі зайнятості претендентові запропонують ознайомитися з анкетою самооцінювання, яка передбачає самостійне визначення рівня професійної підготовки.

Необхідною умовою для отримання документа буде виконання пробної кваліфікаційної роботи. Тобто потрібно довести, що ви — гідний диплома професіонала. До складу кваліфікаційної комісії входять фа-хівці, які незалежно, якісно й об’єк-тивно оцінять професійну компетентність спеціаліста.

Варто зазначити, що великий внесок у розвиток проєкту неформального навчання зробили і роблять директор Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» Роман В’ячеславович Саржинський, кураторка Юлія Олексіївна Назаренко та майстер виробничого навчання за професією «кухар», викладач Григорій Геннадійович Демін, який втілює цей проєкт у життя.

Бажаємо всім учасникам неформального навчання, які вже скористалися такою послугою чи ще лише планують нею скористатися, успіху, дипломів і гарної високооплачуваної роботи!

Приходьте, цікавтеся, вчіться!

Переглядів: 477
Передплата

Найкраща підтримка
газети –
ПЕРЕДПЛАТА!

Вартість передплати без врахування поштових послуг

дворазовий випуск:

  • на 1 місяць — 30 грн.
  • на 3 місяці — 90 грн.
  • на 6 місяців — 180 грн.
  • на 12 місяців — 360 грн.
  • Iндекс — 61119

суботнiй випуск:

  • на 1 місяць — 20 грн.
  • на 3 місяці — 60 грн.
  • на 6 місяців — 120 грн.
  • на 12 місяців — 240 грн.
  • Iндекс — 40378
Оголошення

Написання,
редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів; високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки; написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(048) 767-75-67, (048) 764-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

©2009 Всі права на текстову та графічу інформацію, розміщені на цьому сайті, належать редакції газети «Чорноморські новини».
Використання текстової та графічної інформації сайту можливе лише за умови посилання на газету "Чорноморські новини",
а в інтернет-мержі - на діюче, відкрите для пошукових систем посилання на використану публікацію.
Где и как заработать в интернете
Швидка контактна інформація
Тел./факс: (048) 767-75-67; 764-98-54
Моб. тел. 050-55-44-206
E-mail: cn@optima.com.ua, chornomorka@i.ua