РубрикиРакурс

Україна і Росія в оцінках їх громадян

Відносини України і Росії будуються не лише на рівні керівництва і політиків, а й на рівні народів двох держав, хоча політики різних спрямувань намагаються нав’язати народам своє бачення і своє розуміння українсько-російських взаємин. Однак прості люди, громадяни обох країн, відкидаючи нав’язувані політичні стереотипи, в процесі вільного міжнаціонального спілкування формують своє уявлення про те, якими є і якими мають бути відносини між Україною і Росією. Але у ставленні до України між російськими політиками і простими людьми є один спільний момент: і ті, й інші хочуть, щоб Україна була з Росією. При цьому можна виділити два основні підходи: переважна більшість бажає, щоб Україна знову «возз’єдналася» з Росією в одній державі, меншість — за те, щоб Україна і Росія розвивалися як дві дружні незалежні держави. Між цими двома крайніми підходами є певні варіанти і нюанси. Спробуємо проаналізувати, як же саме українці і росіяни сприймають одне одного, які фактори впливають на це сприйняття і які тенденції сьогодні окреслюються щодо подальшого розвитку відносин між народами-сусідами.

Україна в оцінках росіян

Насамперед слід зазначити, що українці й росіяни мають усі можливості для безпосереднього спілкування і «ніякого розділення по живому» в принципі не існує. Так, у 2010 році українсько-російський кордон пере­тнуло 26 мільйонів 253 тисячі осіб, у 2011-у — 28 мільйонів 582 тисячі. Очікується, що нинішнього року ця цифра перевалить за 30 мільйонів.

У цьому матеріалі ми спробуємо зробити огляд результатів опитувань громадської думки, які давали б підставу виявити масові настрої у сприйнятті міждержавних та міжлюдських відносин між Україною і Росією, використовуючи дослідження таких українських і ро­сійських соціологічних інститутів, центрів та фондів, як «Всероссийский центр изучения общественного мнения — ВЦИОМ», «Левада-Центр», московський «Фонд общественного мнения» і його українська філія «ФОМ — Україна», Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, «R&B Group», Український центр економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова, соціологічна служба Національного інституту стратегічних досліджень та інші. Щоб мати уявлення про динаміку взаємного сприйняття українцями і росіянами подій в обох державах, в цьому огляді використовуються дослідження, проведені протягом останніх 5—8 років.

Згідно з результатами опитувань майже половина росіян постійно спостерігає за розвитком ситуації в Україні, її внутрішньо- й зовнішньополітичними проблемами. За даними опитування «Левада-Центру», у грудні 2004-го майже половина росіян (45%) вважали Росію більш демократичною, ніж Україну, 12% дотримувалися протилежної думки, а 25% причисляли обидві країни до розряду недемократичних. Кожен третій росіянин (34%) бачив у масових виступах українців боротьбу різних кланів за владу, 28% опитаних визнавали джерелом невдоволення громадян корумпованість влади й численні порушення під час голосування, а 22% були впевнені у втручанні зовнішніх сил. Лише у 9% російських громадян події Помаранчевої революції викликали захоплення та схвалення, тоді як 18% переживали подив й нерозуміння, така ж частка відчувала обурення, а 13% — роздратування. Симпатії росіян були переважно на боці претендента В. Януковича. У тому, що його обрання більше відповідає інтересам Росії, були переконані 51% респондентів, тоді як про

В. Ющенка так вважали лише 10%. У січні 2005 року 54% російських громадян висловлювали думку, що перемога В. Ющенка — це результат підтасування підсумків виборів, а 36% очікували, що політика України стосовно Росії стане менш сприятливою.

Пік негативних оцінок росіян щодо стану українсько-російських відносин припадає на березень 2006-го — саме таким чином російська громадськість підсумувала перший рік діяльності «помаранчевої команди» щодо Росії. За даними «Левада-Центру», 31% росіян бажав повернення Криму Російській Федерації, а 68% вважали, що Севастополь має належати РФ.

Серед причин, які ускладнюють українсько-російські міждержавні відносини, найчастіше росіяни називали вплив США на політику України, намагання вступити в НАТО, недружнє ставлення керівництва України до Росії, нерозв’язаність проблем оплати за газ та базування Чорноморського флоту у Севастополі, підтримку Грузії у конфлікті в Південній Осетії.

Коли у 2007 році «Всероссийский центр изучения общественного мнения» запропонував вибрати між «демократією по-українськи» та «демократією по-ро­сійськи», 42% росіян віддали перевагу «своїй» демо­кратії, лише 2% схилилися до думки, що українська демократія краща від російської, а 35% опитаних зачислили обидві країни до розряду недемократичних.

Матеріали соціологічних опитувань дозволяють говорити про те, що в громадській думці Росії одночасно присутні принаймні три стереотипні уявлення про Україну. По-перше, переважно негативне уявлення, носієм якого є 35—50% населення. По-друге, позитивно-нейтральне з часткою носіїв 25—30%. По-третє, критичне уявлення щодо функціонування основних демократичних інститутів в обох країнах — 15—25 %.

Згідно з більшістю опитувань, які проводилися впродовж останніх 10 років, росіяни завжди визнають, що українці є «братнім народом» або навіть єдиним з ними народом, який має жити одній державі зі столицею у Москві або Києві. При цьому, більшість росіян сприйма­ють українську мову як прикре історичне непорозуміння, що сформувалося під впливом Польщі і Литви.

Значне місце в опитуваннях громадської думки в Росії посідає питання про можливе об’єднання Росії та України. Згідно з дослідженнями «Левада-Центру», проведеного у вересні 2005 року, 71% респондентів підтримав ідею об’єднання двох держав і 24% — поставилися до цього негативно. У 2006-у під час опитування фонду «Громадська думка» 32% росіян виступили на підтримку того, щоб дві незалежні держави були сусідами без віз і митниць, 20% ви­знали оптимальним варіантом наявність повноцінного кордону між Росією та Україною. При цьому більшість росіян (58%) вважали, що українці загалом нічим не відрізняються від росіян.

На думку 36% респондентів, відмінності між двома народами все ж існують. Відповідно до опитування, проведеного ВЦИОМ у 2007 році, кожен другий росіянин (48%) проголосував би за об’єднання Росії й України в єдину державу зі спільним кордоном, спільними парламентом та урядом, єдиною валютою, якби такий референдум проводився. Проти такого об’єднання висловилися б 29% опитаних громадян РФ. Не брали б участі у референдумі 13% респондентів, ще 11% не визначилися в цьому питанні. У 2010 році більше 30% росіян хотіли б бачити Україну під політичним та економічним контролем Росії.

Росія в оцінках українців

Загальновизнаним є факт існування в Україні трьох великих категорій громадян, одна з яких налаштована проросійськи, друга — нейтрально і третя — антиро­сійськи. Кожна з них має свій образ Росії, своє бачення міждержавних відносин та бажаних перспектив їх розвитку. За різними соціологічними дослідженнями, близько половини громадян України більш-менш уважно слідкують за суспільно-політичними, культурними та економічними подіями в Росії. У червні 2003 року 59% українців говорили про відносини Росії та України як про «нестабільні» та «погані». У квітні 2005-го таку думку висловлювали 64%, а в опитуванні, що проводилося у травні 2006-го, таких було вже 93%.

Більшість українців (52%) бачила Росію як державу, що прагне домінувати на пострадянському політичному й економічному просторі, тоді як майже кожен третій (30%) вважала, що у своїй зовнішньополітичній стратегії Росія проводить політику рівноправних відносин. У жовтні 2006 року 72% українців негативно відповіли на запитання про те, чи існує загроза для України з боку Росії. Факт такої загрози підтвердили 18% опитаних.

Оцінка якості міждержавних відносин українцями відрізняється від оцінок росіян більшим акцентуванням на позитив. В Україні громадська думка є більш стабільною і менш залежною від ситуативних обставин. За інформацією «Левада-Центру», у липні 2008 року 42% опитаних громадян України назвали україн­сько-російські відносини «прохолодними, неприязними, ворожими», 23% — «дружніми, братніми» і 12% — партнерськими. Впродовж останніх кількох років частка українців, які позитивно ставляться до Росії, коливалася в межах 70% опитаних. У Росії ж «дружніми» українсько-російські відносини називають 3% опитаних, а 82% — «напруженими, ворожими». В особистісному ставленні українців до Росії, а росіян до України також спостерігаються глибокі відмінності. Дев’ять з десяти респондентів в Україні добре і дуже добре ставляться до Росії, тоді як у Росії так ставляться до України лише двоє із п’яти опитаних.

Згідно з дослідженням, проведеним компанією Research&Branding Group у період з 10 по 20 лютого 2012 року, більшість українців (57%) загалом позитивно сприймають Росію: 20% опитаних вважають її братньою країною, 23% — дружньою і 14% — стратегічним партнером. Близько чверті респондентів (24%) спри­ймають Росію просто як сусідню державу, 41% оцінює українсько-російські міждержавні відносини як напружені і нестабільні. Ставлення українців до Росії цілком позитивне: добре ставляться до неї 93% опитаних і тільки 4% — погано.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та «Левада-Центру», в період 2009—2010 року добре ставлення українців до Росії складало 90—93%. Проте у 2011-у почалося суттєве зниження цього показника — до 80%. За регіональним розподілом, як і раніше, більшість позитивно налаштованих до Росії українців сконцентрована у Південному (94%) та Східному (92%) регіонах, найменше їх у Західному регіоні (65%). У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 89%. Порівняно з 2011 роком, помітно збільшилася кількість позитивно налаштованих до Росії у Західному (з 55% до 65%), Південному (з 89% до 95%) та Центральному (з 78% до 89%) регіонах. Зменшилася кількість позитивно налаштованих до Росії лише серед мешканців Східного регіону (з 96% до 92%)

Таким чином, українці ставляться до Росії прихильніше, ніж росіяни до України, а їхні настрої в цьому сенсі стабільніші. Асиметрія у взаємній доброзичливості українців і росіян пояснюється, зокрема, тією обставиною, що російські ЗМІ, які створюють певні стереотипи щодо України, домінують в інформаційному просторі не тільки своєї країни, а й України. Тоді як українські (не проросійські) ЗМІ практично відсутні в інформаційному просторі РФ.

Переважна більшість етнічних українців Центру, Півдня і Сходу України сприймають росіян як вихідців із Київської Русі, отже, людей, що мають спільну з українцями історію і походження. З іншого боку, значна частина українців, особливо ті, які мають родинні стосунки (спільні шлюби з росіянами), сприймають Росію як другу батьківщину. Водночас, зважаючи на загальне посилення національної самосвідомості та ідентифікації українців, росіяни дедалі менше спри­ймаються українцями як «старші брати», а натомість — як братній народ, з яким українців поєднує схожий менталітет, мова, релігія, культура, спільна історія і суспільна інтеграція. Цікавим виявився результат опитування ставлення українців до Росії як до «закордону»: лише 40% респондентів сприймають так сусідню країну, тоді як 58% не згодні з таким визначенням.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Research&Вrаnding Group у кінці березня 2012 року, на запитання до українських респондентів «Якби ви були громадянином Росії, кого б ви хотіли бачити наступним президентом РФ?» 29% відповіли, що Володимира Путіна, а кожен п’ятий (19%) — альтернативного кандидата. Індиферентно до цього питання поставилися понад 40% опитаних. Останній показник свідчить про те, що значна частина українців вважає: від зміни особистостей на чолі Російської Федерації її політика щодо України принципово не зміниться.

Дані щодо українців, які бажають об’єднатися з Росією в одній державі, значно різняться. Так, згідно з результатами соціологічного дослідження агентства «Євразійський монітор», проведеного у 2006 році, 56% опитаних в Україні респондентів висловилися за об’єд­нання з Росією, при цьому 36% підтримували й об’єд­нання з Білоруссю, а 21% — з Європейським Союзом. А от за даними «Левада-Центру», у 2009-у частка населення України, яка бажала б об’єднатися в одну державу з Росією, склала лише 23%, а більшість українців (68%) виступила за те, щоб Росія й Україна були незалежними, але дружніми державами. За даними того ж «Левада-Центру», але вже на січень 2012-го об’єднатися в одну державу протягом останніх років хотіло більше українців, ніж росіян, зараз ці відсотки збіглися — об’єднатися в єдину державу прагнуть 16% українців і 16% росіян.

Не можна виключати, що різні політичні сили замовляють соціологічним дослідницьким центрам такі результати опитувань, які вони хотіли б бачити. Тому до всіх даних соціологічних опитувань слід ставитися досить критично. На наш погляд, мільйони українців і росіян оцінюють і пізнають одне одного не тільки за сухими і часто сумнівними цифрами соціологічних досліджень, а в результаті безпосереднього спілкування в процесі туристичних обмінів, взаємних візитів, спільної роботи в різних структурах, навчання у ВНЗ України і Росії тощо. Без сумніву, подібне спілкування збагачує культурно і світоглядно обидва братні народи, створює дружню атмосферу, яка обмежує спекуляції деяких українських і російських політиків на тимчасових ускладненнях і труднощах у відносинах між керівництвом України та Росії.

Олексій ВОЛОВИЧ.

 

Переглядів: 1006
Передплата

Найкраща підтримка
газети –
ПЕРЕДПЛАТА!

Вартість передплати без врахування поштових послуг

дворазовий випуск:

  • на 1 місяць — 30 грн.
  • на 3 місяці — 90 грн.
  • на 6 місяців — 180 грн.
  • на 12 місяців — 360 грн.
  • Iндекс — 61119

суботнiй випуск:

  • на 1 місяць — 20 грн.
  • на 3 місяці — 60 грн.
  • на 6 місяців — 120 грн.
  • на 12 місяців — 240 грн.
  • Iндекс — 40378
Оголошення

Написання,
редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів; високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки; написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(048) 767-75-67, (048) 764-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

©2009 Всі права на текстову та графічу інформацію, розміщені на цьому сайті, належать редакції газети «Чорноморські новини».
Використання текстової та графічної інформації сайту можливе лише за умови посилання на газету "Чорноморські новини",
а в інтернет-мержі - на діюче, відкрите для пошукових систем посилання на використану публікацію.
Где и как заработать в интернете
Швидка контактна інформація
Тел./факс: (048) 767-75-67; 764-98-54
Моб. тел. 050-55-44-206
E-mail: cn@optima.com.ua, chornomorka@i.ua