РубрикиІмена

Видатний історик культури, літературознавець і лінгвіст

До 150-ліття від дня народження Д. М. Овсянико-Куликівського

Дмитро Миколайович Овсянико-Куликівський народився 4 лютого 1853 року в Каховці на Херсонщині в сім’ї поміщика. В його жилах текла українська, російська, грецька, польська і турецька кров. Та не генеалогія, а культурні і політичні симпатії визначили коло його інтересів й уподобань.

Під час навчання в Новоросійському університеті, який він успішно закінчив, Овсянико-Куликівський познайомився з М. П. Драгомановим; потоваришував з ним та з М. І. Зібером під час підготовки до професури, коли проживав у Женеві та інших містах Західної Європи.

Молодому Овсянико-Куликівському було властивим захоплення соціалістичними ідеями — у 1877 році в Женеві конспіративно, без вказівки на автора, була видана друком брошура «Записки південноросійського соціаліста». Перебуваючи у середовищі осіб, які боролися за відродження України («Громада»), потім серед емігрантів, а в передреволюційний період — у лівокадетських, далі і легально-марксистських колах, Овсянико-Куликівський ніколи не був активним членом тієї чи іншої партії.

У 1882 році він успішно захистив pro venia legendi етюд «Аналіз ве­дійського міфу про сокола, який приніс квітку Соми», став приват-доцентом Новоросійського університету. Захистив дисертацію на ступінь магістра: «Досвід вивчення вакхічних культів індоєвропейської старовини. Частина 1. Культ божества Soma в стародавній Індії в епоху Вед» (Одеса, 1884), докторську дисертацію: «До історії культу вогню у індусів в епоху Вед» (Одеса, 1887).

Овсянико-Куликівський працював професором у Казанському, потім у Харківському університетах, де викладав порівняльну граматику індоєвропейських мов та санскрит. Уже професором відвідував лекції О.О. Потебні. Це дозволило йому здійснити синтез ідей Потебні і Драгоманова та розвинути власну концепцію культурного розвитку. Велика стаття Овсянико-Куликівського «Потебня як мово­знавець-мислитель» є одночасно і популяризацією, і зводом основних положень знаменитого вченого, які до цього були майже недоступні за складністю викладу не тільки широкому загалу, але й вченим-філологам.

Овсянико-Куликівський став надзвичайно популярним літературо­знавцем і суспільствознавцем. Одним з перших у Росії він успішно досліджував питання теорії і психології творчості. Окрім розвідок про окремих російських письменників, чотири рази видавалися друком його зібрання творів. Завершує їх фундаментальна «Історія російської інтелігенції».

Овсянико-Куликівський виходить з уявлення про мовлення як реальність, що існує в людському бутті, й узагальнює його таким чином: наука, філософія, мистецтво, мораль та інші цінності «не мають об’єктивного буття поза людською психікою: не існує науки, філософії, мистецтва, моралі — як чогось зовнішнього, а є тільки наукова, філософська, моральна діяльність окремих осіб і груп». Виходячи з цієї настанови, що відповідала світо­гляду ліберальних мислителів, Овсянико-Куликівський доповнює і розвиває її на підставі положень теорії та естетики О.О. Потебні.

У національному питанні Овсянико-Куликівський відстоює ідею «общерусской» національності, висунуту ще М. Драгомановим. Він не вважає себе росіянином, а стоїть за охорону, збереження і розвиток української («малоросійської») культури. На його думку, М. Гоголь не великорос і не малорос за національністю, а «общерус». Та літературна мова, якою користуються «общерусы», не є ні українською, ні російською. В міркуваннях М. Драгоманова та Д. Овсянико-Куликівського стверджується факт існування загальноімперської культури, але цій культурі безпідставно надається національний статус.

Насправді ж концепція «общерусской» культури була антишові­ністичною. Тоді як для офіційної імперської ідеології українства взагалі не існувало. Була лише великоруська нація та її провінційні діалектно-етнографічні групи. На думку Овсянико-Куликівського, та культура і та спільнота, які виникли в імперії понад «нормальними» націями, не заперечує існування ані великоросійської, ані української народності. Навпаки, вона мала стати ідеологією федералізму. Всі ці положення Овсянико-Куликівського роблять його не просто лібералом, а лібералом старої і старомодної школи. Для нього реалізм є «нормальним» способом сприйняття світу, а всякі там «модернізми», «символізми», «декадентство» є ненормальними способами сприйняття, тому що ґрунтуються на активному вторгненні суб’єкта в процес відображення дійсності. Це стосується як науки, так і мистецтва.

Уподібнення пізнавального і художньо-чуттєвого смислу текстів було помилковою концепцією М. Драгоманова та Д. Овсянико-Куликівського. Зате орієнтація на текст, мовлення, реальність духовної діяльності, а не на канони і норми в пізнавальному процесі стала джерелом плідних ідей. Овсянико-Куликівський показав, що у відсталих країнах всі соціальні ідеї проходять крізь призму особливого способу осво­єння світу — ідеологію. Перед тим як ідея сприймається відсталим суспільством, вона повинна одержати ідеологічну — релігійну або світоглядну — санкцію. Розвинене демократичне суспільство відріз­няється від деспотичного не іншою ідеологією, а іншим місцем будь-якої ідеології. «Гуманність освіти, визвольні ідеї не потребують ні релігійної, ні філософської санкції, бо вони самоцінні і самі по собі являють найбільше благо», — зробив висновок відомий вчений.

Так само оцінює він і націоналістичні ідеології, і марксизм. Справді, вони є прогресивними тільки на певному етапі і не придатні для розвинутого суспільства. Овсянико-Куликівський підтримує гасло безпартійності в ідеологічному розумінні — як свободу від обов’язкових норм ідеології для розв’язання суспільних проблем. Вчений пророкував прихід суспільства, в якому духовні блага не потребуватимуть ідеологічної санкції.

Володимир БАГАЦЬКИЙ,
доцент кафедри культурології філософського факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова.

 

 

Переглядів: 3906
Передплата

Найкраща підтримка
газети –
ПЕРЕДПЛАТА!

Вартість передплати без врахування поштових послуг

дворазовий випуск:

  • на 1 місяць — 30 грн.
  • на 3 місяці — 90 грн.
  • на 6 місяців — 180 грн.
  • на 12 місяців — 360 грн.
  • Iндекс — 61119

суботнiй випуск:

  • на 1 місяць — 20 грн.
  • на 3 місяці — 60 грн.
  • на 6 місяців — 120 грн.
  • на 12 місяців — 240 грн.
  • Iндекс — 40378
Оголошення

Написання,
редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів; високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки; написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(048) 767-75-67, (048) 764-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

©2009 Всі права на текстову та графічу інформацію, розміщені на цьому сайті, належать редакції газети «Чорноморські новини».
Використання текстової та графічної інформації сайту можливе лише за умови посилання на газету "Чорноморські новини",
а в інтернет-мержі - на діюче, відкрите для пошукових систем посилання на використану публікацію.
Где и как заработать в интернете
Швидка контактна інформація
Тел./факс: (048) 767-75-67; 764-98-54
Моб. тел. 050-55-44-206
E-mail: cn@optima.com.ua, chornomorka@i.ua