РубрикиБез рубрики

Одеська школа міжнародників Семена Аппатова

8 грудня в приміщенні Одеського будинку вчених відбулося спеціальне засідання міського семінару з теорії, історії та історіографії міжнародних відносин, присвячене пам’яті видатного вченого-міжнародника академіка Семена Йосиповича Аппатова (1930 — 2003). Засідання мало статус Других Аппатовських читань. Перші Аппатовські читання, в яких взяв участь депутат Верховної Ради України III — V скликань, колишній міністр закордонних справ України, колишній президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Геннадій Удовенко, відбулися в Одесі 29 січня 2010-го і були приурочені до 80-річчя С. Й. Аппатова.

Упродовж останніх 13 років після С. Й. Аппатова керівником згаданого семінару є ректор Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук (ІСН), доктор політичних наук, професор І. М. Коваль. Обов’язки секретаря семінару всі ці роки виконує директор Центру міжнародних досліджень ОНУ, доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат полі­тичних наук В. А. Дубовик. У роботі семінару взяли участь викладачі, аспіранти і студенти відділення міжнародних відносин ІСН. Перед початком засідання керівники І. М. Коваль, В. А. Дубовик, директор Інституту соціальних наук В. В. Глєбов та інші поділилися спогадами про С. Й. Аппатова, з яким вони пропрацювали не один десяток років і заслужено вважаються найближчими соратниками і послідовниками створеної вченим одеської школи міжнародних досліджень.

Учасники семінару провели ретроспективний огляд основних віх наукової діяльності С. Й. Аппатова. Після закінчення факультету міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1952 році, у розпал сталінської антисемітської кампанії боротьби з космополітизмом в СРСР, Семен Йосипович, єврей за національністю, не міг розраховувати на роботу за спеціальністю на дипломатичній службі, навіть отримавши червоний диплом. Довелося йому повертатися до Одеси, де з великими труднощами став поза­штатним лектором обкому КПРС. Через два роки продовжив трудову діяльність на посаді інструктора обкому профспілки працівників освіти. З 1958-го працює на Одеських («Чкаловських») курсах іноземних мов, закінчивши у 1960-у заочне відділення Одеського інституту іноземних мов. У 1960-і С. Й. Аппатов був лектором, потім директором Народного університету міжнародних відносин Всесоюзного товариства «Знання». Ще однією сферою його діяльності була журналістика і публіцистика. Численні статті з міжнародних питань він публікував в україномовних газетах «Чорноморська комуна» і «Комсомольська іскра».

Вивчення зовнішньої політики США, американських зовнішньополітичних концепцій займало дедалі  більше місце в науковій діяльності Семена Йосиповича, визначивши з часом сферу його основних наукових інтересів. У 1966-у, захистивши кандидатську дисертацію з американської історіографії політики США у Німеччині після Другої світової війни, С. Й. Аппатов перейшов на роботу на історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. У 1980 році в Інституті загальної історії АН СРСР успішно захистив докторську дисертацію, присвячену аналізу американської історіографії політики США в Європі. За тридцять років роботи на історичному факультеті ОНУ С. Й. Аппатов працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором і з 1979-го по 1996-й — завідувачем кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн. У кінці 1990-х С. Й. Аппатову було присвоєне звання академіка Української академії політичних наук і почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

У роки горбачовської перебудови С. Й. Аппатов нарешті отримав можливість виїжджати за кордон в наукові відрядження. У 1986-у у рамках фулбрайтівської програми міжнародних наукових обмінів він прочитав курс лекцій у Тафтському університеті в США. Окрім читання лекцій у Тафтсі, Семен Йосипович брав участь також у наукових конференціях у Гарвардському університеті, у Нью-Йорку і Вашингтоні. Того ж, 1986-го, С. Й. Аппатов став членом американських наукових товариств: Асоціації міжнародних досліджень і Товариства істориків американської зовнішньої політики. У наступні роки вчений часто виїжджав у закордонні відрядження, але завжди для нього на першому місці був навчальний процес і виконання його обов’язків наукового керівника.

У 1994 році здійснилася мрія всього життя С. Й. Аппатова: значною мірою завдяки його особистим зусиллям у рамках ІСН було відкрито відділення міжнародних відносин і згодом створена кафедра міжнародних відносин, яку він очолив. Учні вченого очолили:

І. М. Коваль — ІСН, а В. В. Глєбов — відділення міжнародних відносин. У ці роки формувалася школа міжнародних досліджень С. Й. Аппатова, кращими представниками якої сьогодні є його учні і послідовники І. М. Коваль, В. В. Глєбов, П. Я. Райнов, В. А. Дубовик, С. В. Глєбов, О. І. Брусиловська, М. С. Покась, О. І. Войтович, Д. В. Кузьмін, А. М. Захарченко, П. А. Сіновець, І. В. Зубаренко, І. В. Максименко, Н. П. Горбатюк, С. О. Тараненко. До кола учнів, прихильників і шанувальників Семена Йосиповича можна також причислити відомих сьогодні в Одесі істориків і політологів О. Б. Дьоміна, В. В. Попкова, В. А. Чумаченка, І. Д. Черних, В. А. Савченка, А. О. Филипенка, Д. Я. Бондаренка, Г. П. Гребінника, Ф. О. Самойлова, І. С. Грєбцову, Т. М. Попову, О. В. Полевчикову, А. С. Поспєлова, І. М. Шкляєва та багато інших, перелік прізвищ яких зайняв би не одну сторінку. До свого 70-річчя С. Й. Аппатов опублікував сотні публіцистичних і наукових статей, а також десятки монографій, багато з яких було написано у співавторстві з його учнями. Семен Йосипович написав також близько 50 віршів, як він говорив, для себе і близьких йому людей.

Учасники семінару згадували чудові риси Семена Йосиповича — ученого і людини. Як зазначив ректор ОНУ, професор І. М. Коваль, С. Й. Аппатов уперше в Україні ще в радянські часи перевів вивчення історіографії політики США з площини пропагандистської критики в площину наукового аналізу. За його словами, відданість Семена Йосиповича обраному шляху, високе почуття громадянського обов’язку, порядність, доброта і щедрість душі передаються в Одеському національному університеті новим поколінням студентів і викладачів.

Багато учасників семінару відзначали скромність, інтелігентність і демократичність Семена Йосиповича в спілкуванні з колегами і студентами. Для нього цінність вченого вимірювалася не регаліями, званнями і посадами, а здатністю самостійно і творчо мислити. Навіть у наукових дискусіях із студентами він ніколи не демонстрував своєї переваги, ніколи не був «метром від науки», ніколи не давив своїм авторитетом.

Як пригадує В. В. Глєбов, Семен Йосипович відзначався елегантністю й аристократизм у поведінці і манерах, був вкрай коректним і толерантним у спілкуванні як з колегами, так і зі студентами. Для всіх він був прикладом високої самоорганізованості, самодисципліни і відповідальності. Ніколи нічого не забував, ніколи не спізнювався ні на свої заняття, ні на зібрання. Як керівник ніколи не перекладав виконання навіть невеликої частки своєї роботи на підлеглих, намагався все робити сам, не зважаючи ні на час, ні на стан здоров’я. При цьому був вимогливим до своїх підлеглих, але ніколи не підвищував голосу і не вживав різких ви­словів. Студентів та аспірантів Семен Йосипович виховував не повчаннями, а, передусім, своєю поведінкою і своїм подвижницьким ставленням до справи. Він повністю віддавався роботі і чекав цього від інших.

Сьогодні наукові ідеї і концепції С. Й. Аппатова реалі­зуються його послідовниками в науково-дослідних структурах, створених за його участю, і передусім на відділенні міжнародних відносин ІСН, де сьогодні працює 6 докторів наук, понад 30 кандидатів політичних та історичних наук, 20 аспірантів. Нині відділенням міжнародних відносин керує заступник директора ІСН, доцент, кандидат політичних наук С. В. Глєбов. 35 випускників відділення міжнародних відносин ІСН сьогодні працюють у системі МЗС України, в різних міжнародних організаціях та бізнесових структурах у 26 країнах світу.

Значне місце в навчальних планах відділення за­ймає вивчення міжнародних відносин у країнах Сходу. Студенти окрім англійської вивчають східні мови: арабську, турецьку, іврит, японську і китайську. При відділенні функціонують центри турецької, арабської, японської і китайської мов і культур. ІСН підтримує постійні наукові контакти з-понад 20 закордонними університетами в Європі, США, Канаді, Росії, арабських країнах, Ізраїлі, Японії, Туреччині і Китаї. Наукова робота у сфері міжнародних відносин також ведеться в двох студентських наукових гуртках, створених ще Семеном Йосиповичем.

У червні 1992 року зусиллями С. Й. Аппатова і його колег при ІСН ОНУ був створений Центр міжнародних дослі­джень (ЦМД), першим директором якого з 1992-го по 1999-й був Семен Йосипович. Із 1999-го по нині ЦМД очолює учень С. Й. Аппатова, доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат політичних наук В. А. Дубовик. Основними напрямами діяльності ЦМД є: вивчення місця і ролі України в системі міжнародних відносин; аналіз і прогнозування розвитку зовнішньої полі­тики України; проведення досліджень у сфері зовнішньої політики США, країн Європи, Близького Сходу, АТР і Чорноморського регіону; науково-методична допомога відділенню міжнародних відносин у підготовці фахівців-міжнародників. ЦМД організовує і проводить наукові конференції у сфері міжнародних відносин, підтримує наукові контакти з десятками науково-дослідних центрів у бага­тьох країнах світу.

У січні 1985 року в результаті багаторічних зусиль С. Й. Аппатова на базі міського Будинку вчених був утворений семінар з теорії, історії та історіо­графії міжнародних відносин. Основними напрямами роботи семінару були і залишаються: вивчення основних теоретико-методологічних проблем міжнародних відносин, провідних тенденцій у розвитку сучасного світу, питання прогнозування зовнішньої політики держав і міжнародних відносин. Учасниками щомісячних засідань є викладачі, аспіранти і студенти відділення міжнародних відносин ІСН та інших одеських ВНЗ, фахівці та експерти у сфері міжнародних відносин, історії, філософії і світової економіки. Після 1991-го особливу увагу в роботі семінару його керівник С. Й. Аппатов приділяв вивченню процесу формування національних інтересів України на міжнародній арені, відносин молодої держави з провідними країнами світу. Значну роль семінар виконує в плані популяризації вивчення міжнародних відносин.

У 2003 році в Одесі було створено Регіональний філіал Національного інституту стратегічних дослі­джень (ОФ НІСД), у діяльності якого значне місце займали питання міжнародних відносин у Чорноморському регіоні і на Близькому Сході. З 2003-го по 2011-й автор цих рядків був директором ОФ НІСД і в 1997—1999 роках мав честь працювати доцентом на керованій С. Й. Аппатовим кафедрі міжнародних відносин. Із січня 2012 року директором філіалу є А. О. Филипенко, випускник історичного факультету ОНУ, де він слухав лекції Семена Йосиповича.

У різні роки у ОФ НІСД працювали спеціалісти-близькосхідники Д. Сєров, В. Грєбцов, В. Макух, А. Захарченко, П. Сіновець, І. Зубаренко, які одними з перших в Україні захистили кандидатські дисертації з близькосхідної тематики. Теми їх дисертацій були визначені і затверджені за участю С. Й. Аппатова. Близькосхідними дослідженнями у рамках філіалу і поза ним також займаються колишні студенти С. Й. Аппатова і його найближчих послідовників: Г. Шелест, М. Воротнюк, Є. Габер, Ж. Ігошина, С. Гладченко (Соколовська), Л. Рассоха та інші. Можна з повною підставою сказати, що С. Й. Аппатов стояв біля витоків формування школи сучасних політологічних близькосхідних досліджень в Одесі.

У рамках Других Аппатовських читань відбувся також «круглий стіл» на тему «Перспективи зовнішньої полі­тики адміністрації президента США Б. Обами на найближчі чотири роки». Згодом редакція має намір представити на сторінках нашої газети найцікавіші доповіді і виступи, що прозвучали на цьому засіданні.

Олексій ВОЛОВИЧ,
кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник регіональної філії НІСД у м. Одесі.

Переглядів: 912
Передплата

Найкраща підтримка
газети –
ПЕРЕДПЛАТА!

Вартість передплати без врахування поштових послуг

дворазовий випуск:

  • на 1 місяць — 30 грн.
  • на 3 місяці — 90 грн.
  • на 6 місяців — 180 грн.
  • на 12 місяців — 360 грн.
  • Iндекс — 61119

суботнiй випуск:

  • на 1 місяць — 20 грн.
  • на 3 місяці — 60 грн.
  • на 6 місяців — 120 грн.
  • на 12 місяців — 240 грн.
  • Iндекс — 40378
Оголошення

Написання,
редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів; високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки; написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

(048) 767-75-67, (048) 764-98-54,
099-277-17-28, 050-55-44-206

©2009 Всі права на текстову та графічу інформацію, розміщені на цьому сайті, належать редакції газети «Чорноморські новини».
Використання текстової та графічної інформації сайту можливе лише за умови посилання на газету "Чорноморські новини",
а в інтернет-мержі - на діюче, відкрите для пошукових систем посилання на використану публікацію.
Где и как заработать в интернете
Швидка контактна інформація
Тел./факс: (048) 767-75-67; 764-98-54
Моб. тел. 050-55-44-206
E-mail: cn@optima.com.ua, chornomorka@i.ua